GRAFICIAN CALCULATOR (studii medii)

Tipul programului: Perfectionare
Cod COR: 216612
Domeniul Ocupational: Invatamant, educatie, cultura, mass media
Tipul de certificat obtinut: Certificat de absolvire
In cadrul acestui program sunt asteptate persoane care doresc sa se perfectioneze in elaborarea desenelor grafice pentru o gama larga de activitati, prin folosirea diverselor tehnici grafice pe calculator. La sfarsitul cursului participantii vor putea realiza lucrari practice pentru punlicitate, web sau print (logo-uri, afise, coperti etc.)
Competente profesionale dobandinte:
1. Comunicarea la locul de munca;
2. Desfasurarea activitatii in echipa;
3. Perfectionarea pregatirii profesionale;
4. Respectarea NPM si NPSI;
5. Planificarea activitatii proprii;
6. Executarea si adaptarea desenului vectorial;
7. Montajul machetei grafice;
8. Prelucrarea imaginilor;
9. Realizarea machetei grafice;
10. Scanarea imaginilor;
11. Verificarea produsului final.
In curs de autorizare ANC