MANAGER PROIECT

PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALA: MANAGER PROIECT

Manager Proiect

Tipul programului: Perfectionare
Codul COR al ocupatiei: 242101

Conform Standardului Ocupational specializarea manager proiect are in vedere toate persoanele care au responsabilitatea de a realiza si implementa proiecte la nivel operational Managementul de proiect nu poate fi complet separat de functiile de management organizational, sau de sarcinile tehnice specifice proiectarii si dezvoltarii. Cercetarea si literatura indica o serie de domenii functionale care sunt componente esentiale ale competentei si performantei managementului de proiect la acest nivel. Acestea sunt:
– Stabilirea scopului si a obiectivelor proiectului;
– Stabilirea specificatiilor proiectului;
– Stabilirea criteriilor de succes ale proiectului;
– Stabilirea activitatilor specifice proiectului si esalonarea lor in timp;
– Estimarea si asigurarea resurselor necesare realizarii proiectului
– Estimarea si bugetarea costurilor
– Estimarea si asigurarea resurselor;
– Gestionarea si controlul utilizarii resurselor;
– Planificare si controlul achizitiilor si contractelor;
– Managementul contractelor;
– Managementul financiar al proiectului;
– Identificarea, documentarea, prioritizarea, cuantificarea riscurilor;
– Urmarirea si controlul riscurilor;
– Selectarea si managementul echipei de proiect;
– Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului
– Stabilirea nivelului de calitate pentru activitati si rezultate
– Managementul implementarii.

Competentele managerului proiect se coreleaza cu functiile ce ilustreaza intregul proces de management de proiect, respectiv: autorizarea si delegarea; stabilirea echipei proiectului; identificarea factorilor interesati in proiect; stabilirea planului proiectului; stabilirea sarcinilor de realizat; elaborarea structurii proiectului, pe activitati; stabilirea rolurilor si responsabilitatilor in cadrul echipei de proiect; elaborarea unui plan de lucru pentru fiecare sarcina de realizat; alcatuirea graficului de derularea a proiectului, stabilirea resurselor necesare, a costurilor si identificarea si inregistrarea riscurilor; contractarea serviciilor, bunurilor si/sau lucrarilor necesare in desfasurarea proiectului; comunicarea planului proiectului si obtinerea aprobarii din partea factorilor interesati; pregatirea unui buget pentru finantarea proiectului; asigurarea de rezerve si eliberarea de fonduri; pregatirea lucrarilor pentru incepere, intrerupere, sau continuare; monitorizarea progresului proiectului; analizarea si comunicarea rezultatelor; negocierea schimbarilor, indiferent de sursa acestora; modificarea planurilor (atat fizic, cat si financiar). Daca, uneori, pot aparea diferente fata de cele mentionate, ele reflecta faptul ca managementul de proiect este o activitate de echipa, ce include actiuni de strategie, operationale si de specialitate, care nu pot fi urmarite integral de managerul de proiect individual, conform nivelului precizat de standardul ocupational.
Cursantii vor avea la sfarsitul derularii programului de formare competente profesionale de a elabora, planifica si implementa proiecte de succes conform Standardului Ocupational pentru ocupatia Manager proiect (cor COR 242101) dupa cum urmeaza:
1. Stabilirea scopului proiectului
2. Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului
3. Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului
4. Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect
5. Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect
6. Managementul riscurilor
7. Managementul echipei de proiect
8. Managementul comunicarii in cadrul proiectului
9. Managementul calitatii proiectului.

Studii necesare: superioare absolvite
Durata programului- 70 ore din care:
– 50 ore pregatire teoretica;
– 20 ore pregatire practica.
Numarul de participanti pe grupe de formare:
– 28 participanti la pregatirea teoretica;
– 14 participanti la pregatirea practica.
Forma de evaluare:
– initiala;
– pe parcurs;
– finala;
– de urmarire.

Dotarile prevazute in programa de pregatire:
a) pentru pregatirea teoretica: laptop; video proiector Benq Dlp Texas Instruments; ecran de proiectie; 2 flipchart-uri; 35 scaune; camera video; coli flipchart; manualul de curs.
b) pentru pregatirea practica: laptop; video proiector Benq Dlp Texas Instruments; ecran de proiectie; 2 flipchart-uri; 35 scaune; camera video; coli flipchart; caietul cursantului.

Formatori:
– Prof. Univ. Dr. Hab. Antonio SANDU;
– Dr. Ana FRUNZA;
– Elena UNGURU.
** In functie de numarul cursantilor se vor edita numarul necesar de manuale de curs si caietele cursantilor prin Editura Lumen (Asociatia Lumen este partenera in Consortiul Editorial Lumen Media, care administreaza Editura Lumen).