MEDIATOR SANITAR (studii medii)

Tipul programului: Perfectionare
Cod COR: 513902
Domeniul Ocupational: Sanatate si asistenta sociala
Tipul de certificat obtinut: Certificat de absolvire
Mediatorul sanitar mijloceste relatia dintre comunitatea de rromi si autoritatile locale sanitare, faciliteaza accesul rromilor la serviciile medicale si le furnizeaza informatii. O persoana apta de a fi mediator sanitar trebuie sa dispuna de abilitati de comunicare si sa fie acceptata si respectata atat de catre membrii comunitatii, cat si de catre reprezentantii autoritatilor locale. Functia de mediator este indeplinita de femei de etnie rroma, pentru ca, in comunitatile de rromi, femeia este cea care se ocupa de problemele de sanatate. De asemenea, mediatorul sanitar a fost gandit ca un instrument clar de imputernicire a femeii rrome in comunitate, de crestere a statutului acesteia
Competente profesionale dobandinte:
1. Comunicare in limba oficiala;
2. Competente informatice;
3. Competenta de a invata;
4. Competente sociale si civice;
5. Competente antreprenoriale;
6. Competenta de exprimare culturala;
7. Planificarea propriei activitati;
8. Comunicarea cu membrii comunitatii;
9. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sǎnǎtatea in muncǎ si in domeniul situatiilor de urgenta;
10. Informarea si educarea pentru igiena comunitatii;
11. Explicarea notiunilor de baza privind planificarea familiala;
12. Sustinerea accesului membrilor comunitatii la serviciile medicale;
13. Promovarea sanatatii in comunitate;
14. Catagrafierea membrilor comunitatii;
15. Facilitarea accesului la serviciile si prestatiile sociale

In curs de autorizare ANC