MEDIATOR SCOLAR

PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALA: MEDIATOR SCOLAR

Mediator Scolar
Tipul programului: Perfectionare
Codul COR al ocupatiei: 334010

Conform Standardului Ocupational mediatorul scolar actioneaza ca agent al comunitatii in relatie cu scoala, reprezinta comunitatea in scoala si scoala in cadrul comunitatii. Sarcina principala a mediatorului scolar este sa sprijine participarea tuturor copiilor din comunitate la invatamantul obligatoriu, prin incurajarea implicarii parintilor in educatia copiilor si in viata scolii si prin facilitarea cooperarii intre familii, comunitate si scoala.
Mediatorul scolar este angajatul si subordonatul unitatilor de invatamant preuniversitar sau al centrelor de resurse si de asistenta educationala, infiintate si organizate conform Ordinului Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 5418/2005. Angajarea mediatorului scolar se face la solicitarea scolii si/sau a comunitatii, la propunerea inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, la cererea autoritatilor publice locale, a organizatiilor guvernamentale si non-guvernamentale.
Indrumarea metodologica a activitatii mediatorului scolar revine centrului judetean de resurse si de asistenta educationala, iar coordonarea si monitorizarea activitatii acestuia conducerii unitatii/unitatilor de invatamant preuniversitar in care mediatorul isi desfasoara activitatea.
Mediatorul scolar colaboreaza cu personalul unitatii de invatamant preuniversitar, cu consiliul parintilor si cu alte structuri asociative ale parintilor recunoscute de catre unitatea de invatamant preuniversitar, cu autoritatile locale si judetene, cu organizatii nonguvernamentale si cu ceilalti parteneri ai unitatii de invatamant preuniversitar care au ca scop cresterea gradului de participare la educatie si imbunatatirea calitatii serviciilor educationale oferite de scoala comunitatii.
Mediatorul scolar face parte din comunitatea scolara, intelege si vorbeste limba comunitatii, este absolvent de liceu – filiera vocationala – profil mediator scolar – sau absolvent al unui curs autorizat de formare profesionala, specializarea mediator scolar.
Responsabilitatile si atributiile mediatorului scolar: faciliteaza dialogul scoala-familie-comunitate; contribuie la mentinerea si dezvoltarea increderii si a respectului scolii fata de comunitate si al comunitatii fata de scoala; monitorizeaza copiii de varsta prescolara care nu au fost inscrisi la gradinita si
sprijina familia (sustinatorii legali) in vederea inscrierii copilului in invatamantul prescolar; monitorizeaza copiii de varsta scolara care nu au frecventat cursurile invatamantului obligatoriu si propune consiliului scolii solutii optime de recuperare si de facilitare a accesului acestora la programe de educatie alternative (a doua sansa, invatamant cu frecventa redusa, programe de interventie personalizata, „Scoala de dupa scoala”etc); aduna date statistice relevante pentru accesul la educatie si sprijina direct si prioritar mentinerea copiilor in sistemul de invatamant obligatoriu; asigura actualizarea bazei de date despre copiii aflati in pericol de abandon scolar, monitorizeaza situatia scolara si activitatile extrascolare ale acestora, incurajand participarea acestora la educatie; transmite scolii toate datele colectate din comunitate, in scopul identificarii solutiilor optime pentru asigurarea accesului egal al copiilor la educatie; previne si mediaza conflictele intre familie, comunitate si scoala; ajuta parintii, profesorii, elevii sa cunoasca si sa depaseasca barierele care ii impiedica pe unii copii sa participe la educatie (prejudecati sociale, culturale, lipsa de incredere in educatia formala etc.); contribuie la deschiderea scolii catre comunitate si la promovarea valorilor
culturale traditionale ale acesteia in mediul scolar, prin implicarea in organizarea de activitati cu specific multicultural cu parintii si ceilalti membri ai comunitatii; sprijina elaborarea planului de desegregare scolara si implementarea acestuia, prin colaborare cu conducerea scolii si cu reprezentantii comunitatii; informeaza autoritatile despre orice posibila incalcare a drepturilor copilului, sprijinind demersurile acestora pentru solutionarea situatiilor respective.

Cursantii vor avea la sfarsitul derularii programului de formare competente profesionale de a elabora, planifica si implementa proiecte de succes conform Standardului Ocupational pentru ocupatia Mediator Scolar (cor COR 334010) dupa cum urmeaza:
1. Planificarea activitatii;
2. Munca in echipa;
3. Dezvoltarea profesionala;
4. Utilizare PC;
5. Comunicare;
6. Rezolvare de conflicte;
7. Dezvoltarea parteneriatului scoala-comunitate;
8. Consilierea familiilor/categoriilor sociale dezavantajate privind rolul si importanta scolarizarii copiilor;
9. Aplicarea practicilor incluzive;
10. Depasirea dificultatilor emotionale si comportamentale la copiii cu nevoi speciale;
11. Asigurarea respectarii drepturilor copilului;
12. Promovarea limbii, traditiilor si obiceiurilor comunitatii in scoala.

Studii necesare: medii

Durata programului- 70 ore din care:
– 40 ore pregatire teoretica;
– 30 ore pregatire practica.

Numarul de participanti pe grupe de formare:
– 28 participanti la pregatirea teoretica;
– 14 participanti la pregatirea practica.

Forma de evaluare:
– initiala;
– pe parcurs;
– finala;
– de urmarire.

Dotarile prevazute in programa de pregatire:
a) pentru pregatirea teoretica: laptop; video proiector Benq Dlp Texas Instruments; ecran de proiectie; 2 flipchart-uri;  camera video; coli flipchart; manualul de curs.
b) pentru pregatirea practica: laptop; video proiector Benq Dlp Texas Instruments; ecran de proiectie; 2 flipchart-uri;camera video; coli flipchart; caietul cursantului.

** In functie de numarul cursantilor se vor edita numarul necesar de manuale de curs si caietele cursantilor prin Editura Lumen (Asociatia Lumen este partenera in Consortiul Editorial Lumen Media, care administreaza Editura Lumen).