MEDIATOR SOCIAL (studii medii)

Tipul programului: Perfectionare
Cod COR: 513903
Domeniul Ocupational: Sanatate si asistenta sociala
Tipul de certificat obtinut: Certificat de absolvire
Practicantii acestei ocupatii acorda sprijin beneficiarilor, respectiv persoanelor aflate in situatii sociale problematice, pentru ameliorarea integrarii acestora, ameliorarea situatiei sociale, mediaza legatura dintre autoritatile locale si beneficiari, amelioreaza relatiile dintre individ, familie si comunitate.
Competente profesionale dobandinte:
1. Comunicarea interpersonala;
2. Lucrul in echipa multidisciplinara;
3. Asigurarea perfectionarii profesionale;
Competente generale:
4. Realizarea planului de interventie;
5. Indrumarea beneficiarilor in vederea solutionarii problemelor legate de aplicarea prevederilor legale;
6. Intocmirea dosarelor pentru beneficiarii grupului tinta;
7. Asigura legatura beneficiarului cu Autoritatile Locale;
8. Monitorizarea si acordarea de sprijin in gestionarea vietii cotidiene a beneficiarului;
9. Intocmirea raportului de activitate privind situatia beneficiarilor.

In curs de autorizare ANC