OPERATOR INTRODUCERE, PRELUCRARE SI VALIDARE DATE

Tipul programului: Perfectionare
Cod COR: 413201
Domeniul Ocupational: Tehnologia informatiei, comunicatii, posta
Tipul de certificat obtinut: Certificat de absolvire
In cadrul acestui program persoanele interesante se vor specializa in introducerea si prelucrarea datelor din documente.
Competente profesionale dobandinte:
1. Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor;
2. Organizarea activitatii proprii;
3. Utilizarea echipamentelor periferice;
4. Asigurarea securitatii datelor/ documentelor;
5. Introducerea si validarea datelor;
6. Prelucrarea datelor;
7. Transpunerea datelor pe suport;
8. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta;
9. Aplicarea normelor de protectie a mediului;
10. Aplicarea procedurilor de calitate;
11. Comunicare in limba oficiala;
12. Comunicare in limbi straine;
13. Competente de baza in matematica, stiinta si tehnologie;
14. Competente informatice;
15. Competenta de a invata;
16. Competente sociale si civice.

In curs de autorizare ANC