OPERATOR PROCESARE TEXTE SI IMAGINE

Tipul programului: Perfectionare
Cod COR: 413203
Domeniul Ocupational: Tehnologia informatiei, comunicatii, posta
Tipul de certificat obtinut: Certificat de absolvire
In cadrul acestui program cursantii se vor specializa in prelucrarea datelor din documente (texte, imagini grafice) si alte medii si realizeaza stocarea acestora pe suporturi magnetice
Competente profesionale dobandinte:
1. Comunicare in limba oficiala;
2. Comunicare in limbi straine;
3. Competente de baza in matematica, stiinta si tehnologie;
4. Competente informatice;
5. Competenta de a invata;
6. Competente sociale si civice.
7. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta
8. Aplicarea normelor de protectie a mediului;
9. Aplicarea procedurilor de calitate;
10. Mentinerea functionalitatii echipamentelor;
11. Asigurarea securitatii datelor/ documentelor;
12. Procesarea textelor;
13. Procesarea desenelor;
14. Prelucrarea imaginilor;
15. Asamblarea statica si/ sau dinamica a textelor si/ sau desenelor si/ sau imaginilor;
16. Realizarea de prezentari;
17. Transpunerea lucrarii pe suport;

In curs de autorizare ANC10