BRANDING PERSONAL

Brandingul personal implica mangementul proprii reputatii, stil, imagine, atitudini si abilitati.Brandul personal se construieste de la cunoasterea propriei personalitati, apiratii, talente, caracter, motivatii si alte aspecte definitorii ale Eu-lui. Cursul se adreseaza persoanelor interesate de construirea si dezvoltarea propriei imagini.
Competente dobandite:
1. Cunoasterea notiunii de brand personal;
2. Cunoasterea importantei brandingului personal;
3. Realizarea unei instrospectii personale. Descoperirea talentelor;
4. Realizarea unei instrospectii. Descoperirea si valorificarea pasiunilor;
5. Realizarea unei instrospectii. Valori, Principii, Motivatii;
6. Realizarea unei instrospectii personale. Stabilirea publicului tinta;
7. Formarea unui brand personal;
8. Tehnici si modele de promovare a brandului personal;
9. Elaborarea instrumentelor de promovare in Brandul personal;
10. Aplicarea strategiilor de branding personal.