INTERNSHIP

Internship in domeniul PR-ului Editorial
In anul 2012 Editura Lumen din Iasi a oferit pozitii de internship, inclusiv training pe perioada verii (3 luni), pentru studenti, masteranzi si tineri absolventi, in domeniul comunicarii stiintei si PR-ului editorial, cu posibilitate de angajare dupa cele 3 luni de internship.

Atributii:
Corespondenta cu autorii, distribuitorii, institutii de educatie si cultura, etc.
Redactare de documentatii, proiecte editoriale, recenzii, comunicate de presa, etc.
Participare la organizarea de conferinte stiintifice, lansari de carte si alte evenimente.
Cerinte:
Buna cunoastere a limbii engleze si a limbii romane;
Operare avansata pe calculator.
In cadrul acestui internship aplicantii au beneficiat de cursuri de formare profesionala in domeniiile: Formator, Manager proiect si Asistent Relatii Publice si comunicare. De asemenea au beneficiat de cursuri de stategii de comunicare, PR organizational, comunicare interna, comunicare online si Branding personal.

Beneficiile obtinute de particiantii la internship:
– dobandirea de cunostinte practice in scrierea de articole, comunicate de presa si promovare online;
– dezvoltarea abilitatilor de comunicare prin participarea la diferite prezentari, campanii de informare pe diferite teme;
– la sfarsitul stagiului de internship au primit o scrisoare de recomandare;
– posibilitatea de prelungire a stagiului de internship, in cazul unei bune colaborari.