CONSILIER DE ETICA

Consilierea de etica este reglementata prin Legea 7/2004 din 18.02.2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici. Legislatia solicita sa se desemneze un functionar public din organizatie, pentru consiliere etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita.

Consilierul de etica din organizatia Dumneavoastra poate beneficia de:

 • dezvoltarea competentelor de ghidare si evaluare etica organizationala
 • facilitarea identificarii dilemelor etice cu care angajatii si organizatia se confrunta
 • identificarea unor modalitati de iesire din dileme etice, care sunt congruente cu viziunea comuna a angajatilor sau a organizat

Tematica trainingului poate fi structurata pe module |

Consilierea de etica – cadre de reglementare legislativa

 • Prescriptii normative pentru activitatea profesionistului cu atribuții in consilierea etica, disponibile in Codul de Conduita a functionaului public
 • Functionarul public si bunele practici in consilierea de etica
 • Monitorizarea practicilor etice in organizatii publice
 • Identificarea potentialelor conflicte de etica  din cadrul institutiei
 • Strategii utilizate de consilierul de etica in lucrul cu functionarii publici
 • Raportarea incidentelor etice si rolul whistle-blowers
 • Consilierea de etica si metoda cazuisticii etice
 • Organizarea trainingurilor etice si a mentoratului etic la nivelul institutiilor publice
 • Diagnoza implementarii consilierii de etica in institutiile publice romanesti
 • Propuneri de legi ferenda in vederea intaririi rolului consilierului de etica

Transparenta functiei publice si practicii consilierii de etica 

 • Conceptul de transparenta in administratia publica
 • Etica centrata pe valori in administratia publica: valori constitutive si operationale
 • Transparenta decizionala – valoare operationala in etica administratiei publice
 • Cazuistica etica – studii de caz
 • Transparenta in implementarea actului administrative – cazuistica etica
 • Transparenta rezultatelor activitatii institutiei publice
 • Responsabilitatea sociala
 • Raspundere juridica si responsabilitate morala
 • Raspunderea functionarului public

Accesul la formare a functionarului public

 • Accesul la functia publica
 • Organizarea concursurilor de acces in profesie si promovarea functionarilor publici
 • Echitatea in conditiile de angajare
 • Principiul competentei profesionale
 • Egalitatea de sanse in accesul la functia publica – studii de caz
 • Compatibilitati ale functiei publice
 • Accesul liber la formare profesionala si la dezvoltarea carierei
 • Loialitatea profesionala si dreptul la mobilitate
 • Relatiile dintre functionarul public si structurile ierahice

Integritatea profesionala – valoare operationala a functiei publice

 • Conceptul de integritate profesionala in administratia publica
 • Etica centrata pe valori in administratia publica: valori constitutive si operationale
 • integritate profesionala – valoare operationala in etica adminsitratiei publice
 • Cazuistica etica – studii de caz
 • Autonomia profesionala si inamovibilitatea ca fundamente ale integritatii functiei publice
 • Integritatea si conflictul de interese
 • Studii de caz
 • Rolul consilierului de etica in promovarea integritatii
 • Rolul raportorilor institutionali (whistleblowers)
 • Strategii de constructie si mentinere a unei culturi organizationale favorabile promovarii integritatii profesion